10 anledningar till att Spelpaus inte fungerar

Regeringen och Spelinspektionen hävdar prompt att självavstängningen är Guds gåva till svenska spelare (parafraserat). Det finns dock även många kritiker som menar att denna funktion inte alls har fått önskad effekt. Vi sällar oss till det sistnämnda lägret och delar här med oss av 10 anledningar till att Spelpaus inte fungerar.

1. Många spelare har mottagit direktreklam och spelat trots förbudet

Framför allt under den första tiden mottog många spelare direktreklam trots det förbud mot sådan marknadsföring som gäller för spelare som har stängt av sig via Spelpaus. Anledningen att detta är väldigt dåligt är inte bara att den typen av reklam ibland kan upplevas som påträngande – den verkliga skadan är att spelmissbrukare har lockats att spela trots att de valt att stäng av sig själva från spel av alla slag.

Spelinspektionen har förvisso tagit i med hårdhandskarna mot de spelbolag som bedöms ha brutit mot förbudet om direktreklam till avstängda spelare. Men bara det faktum att sådana brister i förfarandet har uppdagats vid fler än ett tillfälle visar att Spelpaus inte fungerar riktigt som det är tänkt.

Än värre är förstås att spelare som varit avstängda från spel via Spelpaus vid upprepade gånger har tillåtits spela hos spelbolag. Man kan tycka att detta i huvudsak är spelbolagens fel, och så kanske det också är, men det rör sig även om ytterligare fall där Spelpaus konsumentskydd inte har varit tillräckligt för att förebygga spelmissbruk.

10 anledningar till att Spelpaus inte fungerar

2. Man kan inte stänga av sig från en viss sorts spel

En annan brist med Spelpaus är att det inte är möjligt att stänga av sig från bara en sorts spel. Det betyder att man som spelare inte har möjlighet att till exempel skapa en avstängning som enbart gäller casinospel. Den som beslutar sig för att stänga av sig via Spelpaus har inget annat val än att sluta spela alla sorters spel.

Detta är någonting som många kritiker till Spelpaus har hävdat är lite skevt. I vanligt ordning får kritikerna dock inget gehör hos Spelinspektionen.

3. Det är omöjligt att häva sin avstängning i förtid

Ett av de allra största problemen med Spelpaus, och ett starkt argument till att det inte fungerar som spelarna vill, är att det är omöjligt att i förtid häva sin avstängning. När man väl har stängt av sig själv från spel via tjänsten finns det inget annat att göra än att vänta ut avstängningstiden. Först då denna har löpt ut har man möjlighet att börja spela på licensierade spelsajter på nytt.

Vad detta betyder i praktiken är att många spelare som i ett pressat läge har valt att stänga av sig i 12 månader måste vänta ett helt år innan de kan spela igen. Detta gäller alltså alldeles oavsett om spelaren ifråga skulle önska att avbryta avstängningen tidigare än så, till exempel efter ett halvår eller senare. En spelare valde att dra detta så långt som till domstol, men där dömde förvaltningsrätten till Spelinspektionens fördel och fastslog att avstängningar inte kan hävas i förtid.

4. Avstängda spelare kan fortfarande spela via andras konton

Ytterligare en orsak till att Spelpaus inte fungerar klockrent är det faktum att avstängda spelare kan fortsätta spela via andras konton. Det är nämligen inte möjligt att stänga av någon annans konto utan enbart sitt eget, vilket i sig är fullt logiskt. Men spelmissbrukare är ökända för att kunna gå över lik för att få sin “fix”, och detta gör att de sällan lägger några fingrar emellan när det kommer till spelandet.

När man googlar runt på nätet finner man snart flera berättelser där närstående till spelmissbrukare beklagar sig över att en person i deras närhet spelar i deras namn.

5. Risken för återfall kan vara större då avstängningstiden löper ut

Man skulle kunna argumentera för att Spelpaus har motsatt effekt, att spelare efter sin avstängningsperiod är än mer sugna att spela än tidigare. Risken för återfall kan med andra ord vara större då avstängningstiden har löpt ut. Detta påstående har vi ingen empirisk evidens för, men det är en farhåga som potentiellt sett kan besannas.

6. Spelpaus tvingar svenska spelare till spel på oreglerade spelsajter

Till skillnad från föregående punkt kan vi konstatera att denna anledning till att Spelpaus inte fungerar är väldigt verklig. För spelare som inte har möjlighet att spela på licensierade spelsajter till följd av att de är avstängda från spel i Sverige, söker sig i allt större utsträckning till nätcasinon och andra spelsajter som är licensierade i andra länder. Detta gör att deras spel inte upphör utan istället bara förflyttas till den oreglerade delen av spelmarknaden.

Vilka följdkonsekvenser detta får berör vi i de efterföljande punkterna.

7. Skattepengar går förlorade när det reglerade spelandet minskar

När svenska spelare söker sig till oreglerade spelsajter går den svenska staten miste om skattepengar. Detta då de i Sverige licensierade spelsajterna betalar skatt på det reglerade spelet. När spelarna istället vänder sig till spelbolag som inte regleras av Spelinspektionen går därmed dessa skattepengar förlorade.

Här kan det vara värt att tillägga att man som svensk spelare förvisso ska deklarera sina vinster från spelbolag utan licens i EU. Det är dock långtifrån ifrån alltid som detta görs, och de spelare som väljer att spela hos casinon med licens i Malta eller andra EU-länder berörs alltså inte av denna beskattning. I de fallen går de svenska skattepengarna helt sonika upp i rök.

8. Konsumentskyddet har i praktiken försvagats

Spelpaus är en del av den nya svenska spellag vars officiella uppgift är att stärka konsumentskyddet för svenska spelare. Tyvärr har effekten ofta varit den motsatsen då Spelpaus inte alltid fungerar som lagstiftaren har tänkt sig. Våra argument ovan visar på en rad olika brister med systemet, men de mest relevanta för konsumentskyddet är att avstängda spelare har lyckats fortsätta spela samt att svenska konsumenter pressas att söka sig utomlands för att kunna spela vidare.

Denna uppenbara brist får oss att börja fundera om det huvudsakliga syftet med omregleringen och Spelpaus egentligen är att stärka konsumentskyddet, eller om den egentliga agendan snarare är dold?! Konspirationsteoretiker som stödjer denna linje får ytterligare vatten på sin kvarn av det faktum att det statliga spelbolaget Svenska Spel har tagit marknadsandelar på den svenska marknaden. Detta samtidigt som deras bundsförvant Spelinspektionen i egenskap av reglerande myndighet delar ut avstängningar till det tidigare monopolets konkurrenter.

9. Utländska casinosajter är de stora vinnarna

När man summerar utfallet av den nya spellagstiftningen och införandet av Spelpaus, är det uppenbart att vinnaren inte är konsumenterna. Man skulle kunna hävda att Svenska Spel är en av vinnarna, men de som verkligen har tjänat på hela omstruktureringen är de utländska casinosajterna. För det är det oreglerade spelet på den svenska marknaden som verkligen har visat sig vara vägvinnande när de licensierade spelbolagen får allt tuffare att bedriva sin verksamhet.

10. Spelmissbruket består i en ny skepnad

Spelpaus har inte förmått med bedriften att motverka spelmissbruket. För den enskilde spelmissbrukaren är situationen idag exakt densamma som för några år sedan. Det enda som tjänsten har åstadkommit är att förflytta detta missbruk till en annan del av marknaden. När spelmissbrukarna förpassas till en mörk och oreglerad del av spelmarknaden förlorar staten kontrollen över händelseförloppet.

Detta kan omöjligtvis ha varit tanken när den nya spellagstiftningen togs fram och röstades igenom. Frågan är bara om inte prestigen är för stor hos regeringen för att denna ska erkänna att man har haft fel?! Det bästa vore dock att de gick tillbaka till ritbordet, skrotade Spelpaus och tog fram en tjänst för avstängning som tjänar spelarna och ingen annan.